duminică, 21 februarie 2010

OCAZIILE MARUNTE

"Nimeni sã nu treacã pe lângã ocaziile mãrunte pentru a cãuta o lucrare mai mare. Ai putea sã înfãptuiesti bine mica lucrare, dar sã esuezi teribil încercând s-o faci pe cea mare si sã te descurajezi. Fãcând cu hotãrâre ceea ce gãsesti de fãcut, vei dezvolta aptitudini pentru o lucrare mai mare. Dispretuind ocaziile zilnice, neglijând lucrurile mãrunte aflate la îndemânã, multi ajung ofiliti si neroditori.

Sã nu depindeti de ajutorul omenesc. Priviti dincolo de fiintele umane, cãtre Acela hotãrât de Dumnezeu sã poarte durerile noastre, sã ducã suferintele noastre si sã îngrijeascã de nevoile noastre. Dându-I crezare lui Dumnezeu, începeti oriunde gãsiti o lucrare de fãcut si înaintati cu credintã nestrãmutatã. Credinta în prezenta lui Hristos este cea care dã tãrie si statornicie. Lucrati în mod dezinteresat, dându-vã toatã osteneala, cu o energie mereu crescândã.

Iisus a rãspuns: "Tu zici: 'Dacã poti!'... Toate lucrurile sunt cu putintã celui ce crede!" (Marcu 9,23)

În câmpurile unde conditiile sunt atât de neplãcute si descurajante, încât multi nu doresc sã meargã acolo, s-au produs schimbãri remarcabile prin eforturile lucrãtorilor jertfitori de sine. Ei au trudit cu rãbdare si perseverentã, fãrã a se bizui pe puterea omeneascã, ci pe Dumnezeu, iar harul Sãu i-a sustinut. Binele care a fost astfel înfãptuit nu va fi cunoscut niciodatã în aceastã lume, însã, în lumea mãreatã ce va urma, vor fi vãzute rezultate binecuvântate."


Divina vindecare - Ellen G.White

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu